Savjeti

IZRADA WEB STRANICA

Nazovite nas

099 34 18 900

Anonimna anketa

Poštovani/a!

Molimo Vas za par minuta Vašeg vremena kako bi nam odgovorili na vrlo kratka i jednostavna pitanja vezana za web stranice u ANONIMNOJ anketi koju smo pripremili.

Puno ćete nam pomoći svojim odgovorima kako bi poboljšali svoje usluge!

KLIKNI ODMAH!

Unaprijed se zahvaljujem!

Direktor
Davor Čolić

Naj češće pitanje prilikom izrade novih internet stranica od strane klijenta je: "Koje podatke Web stranica mora imati prema Zakonu RH?"

Kazna za ne iskazivanje bilo kojeg od navedenih podataka je do 50.000 kn za trgovačko društvo i do 7.000 kn za odgovornu osobu.

Obavezno provjerite da li su svi niže navedeni podaci na Vašim web stranicama da izbjegnete neugodnosti pri susretu s Državnim inspektoratom.

Prema Zakonu RH Internet stranice poduzeća (j.d.o.o., d.o.o. i d.d.) na svojim Internet stranicama moraju imati sljedeće podatke:

 • Puni naziv pravne osobe:
 • Skraćeni naziv pravne osobe:
 • Sjedište pravne osobe
 • Sud kod kojega je pravna osoba upisana u Sudski registar
 • Broj pod kojim je pravna osoba upisana u Sudski registar
 • OIB pravne osobe
 • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti
 • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
 • Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi
 • Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
 • Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa (IBAN)


Kazna za ne iskazivanje bilo kojeg od navedenih podataka je do 50.000 kn za trgovačko društvo i do 7.000 kn za odgovornu osobu.

Više detalja možete pronaći na „Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst)" u članku 21 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07) gdje se propisuju obaveze načina objave osnovnih podataka koje trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim web stranicama.